(Founder & CEO) Nguyễn Anh Minh – Gương NAVADO

Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ nhạc chờ của Beemedia, các bạn có hoạt động sau bán hàng rất tốt và trách nhiệm. Lần trước bên tôi bị mất nhạc chờ, ngay sau khi thông báo thì bên bạn đã hỗ trợ nhiệt tình và xử lý nhanh. 

Những khách hàng khác